Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/lhbe.no/httpdocs/wp-content/themes/hazel/includes/shortcodes/shortcodes.php on line 4576

Her er en oversikt over noen av våre prosjekter:

Totalrenovering av Kjerkbrua.
Totalrenovering av Kjerkbrua.
Det var en forutsetning for restaureringsarbeidet at brua skulle gjennoppbygges slik denne brutypen opprinnelig var konstruert av Sivert Gunnes, og bygd av hans sønn Jakob ca 1935.

Byggherre: Rennebu kommune

Kyllingfjøs Ramstad.
Kyllingfjøs Ramstad.
Bygging av nytt og moderne kyllingfjøs med kapasitet på over 20.000 kyllinger.
Byggherren vektla i vesentlig grad at bygget skulle være estetisk riktig i forhold til omgivelsene.

Byggherre: Ole Martin Hårstad

Dekkmann, Oppdal.
Dekkmann, Oppdal.
Riving av eksisterende lagerbygg. Bygging av nytt og moderne dekksenter
for personbiler, lastebiler og anleggsmaskiner, samt vaskehall,
kundemottak og administrasjonsfløy. I tillegg fikk fasaden av
Felleskjøpets anlegg vegg i vegg en betydelig oppgradering.

Byggherre: Agri Eiendom AS

Anshusflåtten, Soknedal.
Anshusflåtten, Soknedal.
Nybygg, ombygging og restaurering av slektsgård.

Byggherre: Odd Reitan

Ladevollen, Oppdal.
Ladevollen, Oppdal.
Utbyggingsarbeider ved Remaskolen på Oppdal,hvor bl.a. flytting og ombygging av tidligere skysstasjon på Ulsberg til nytt overnattingsbygg inngår som en betydelig del av prosjektet.

Byggherre: Reitan Eiendom AS

Nyvoldbygget, Oppdal.
Nyvoldbygget, Oppdal.
Stort leilighetsbygg i Oppdal sentrum, med alle betongarbeider

med parkeringskjeller, nedkjøringsrampe, betongdekker, trappesjakt og betongtrapper samt heissjakt.

Byggherre: Marion Eiendom AS

Samfunnshuset på Berkåk

Totalentreprise med helrenovering og påbygg.
Byggherre: Rennebu kommune.
Ferdig 2016.

Postterminalen

Torgårdsletta
Betongfundamenter og utvendig betongplater.
Underentreprenør for Veidekke ASA
Ferdigstilt 2016-10-25

REMA 1000 Sentrallager
REMA 1000 Sentrallager
Sandmoen
Betongarbeid
Underentreprenør for Norske stålbygg AS
Siste byggetrinn av to, ferdigstilt 2011
Servi Group

Torgårdsletta
Betongarbeid
Underentreprenør for Norske stålbygg AS
Ferdigstilt 2015

WIST Last og Buss
WIST Last og Buss
Sandmoen
Betongarbeid
Underentreprenør for Norske stålbygg AS
Ferdigstilt 2008