LH-Bygg Entreprenør AS er oppkjøpt og fusjonerer med Consto Midt-Norge AS. Nytt firmanavn er Consto Midt-Norge AS, Se www.consto.no

LH Bygg Entreprenør AS leverer forretningsbygg, industribygg, landbruksbygg og betongarbeid av høy standard.

LH Bygg Entreprenør AS har i dag ca 40 ansatte og er en solid byggentreprenør i nærområdet, som defineres til søndre del av Trøndelag. Vårt primærområde er Rennebu, Berkåk, Oppdal, Meldal, Orkdal og Trondheim.

Firmaet ble etablert av Ivar Langklopp og Gunnar Halgunset i 1970.

Langklopp & Halgunset ble etter hvert et velrennomert byggefirma i Rennebu og i de omkringliggende kommuner, med hovedvekt på boligbygging og landbruksbygg.

Etter hvert ble det hytteproduksjon og leveranser til pelsdyrnæringa, samt etablering av byggevarebutikk på Berkåk, Oppdal og Løkken.

Under utbyggingen av Orkla-Grana vassdragene i 1980-åra, etablerte også firmaet to ferdigbetongstasjoner, og ble en betydelig ferdigbetongleverandør både til kraftutbyggingen og ellers i distriktet.